Kontakt

Sanofi
Strandveien 15
1366 Lysaker

Telefon: 67 10 71 00
Fax: 67 10 71 01

For spørsmål om våre produkter kontakt oss på telefon:
46 91 80 01 (10 - 14)

kundeservice@sanofi-aventis.com

Behandling av hjerteflimmer

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Tekststørrelse

  • Oppdatert : 2012-02-16

Hjerteflimmer kan gi alvorlige komplikasjoner, og derfor er det viktig å behandle hele sykdomsbildet så godt som mulig.

Målet for behandlingen kan være

  • Redusere risiko for å få et slag
  • Redusere symptomer og bedre livskvaliteten
  • Redusere risikoen for sykehusinnleggelser og for annen hjertesykdom

For å oppnå disse målene er det viktig å ta medisinen legen har forskrevet jevnlig, til man eventuelt får beskjed av legen sin om å slutte. Dette gjelder selv om symptomene skulle forsvinne, fordi medikamentene skal ikke bare redusere symptomer og tilbakefall, men også gi økt livskvalitet og redusere risiko for langtidskomplikasjoner.

Behandlingsregimer for hjerteflimmer

Det finnes flere medisinske og ikke-medisinske alternativer for å nå målene for behandlingen. For tiden er det to behandlingsstrategier for å kontrollere uregelmessige hjerteslag; frekvens- eller hjerterytmekontroll, I tillegg vil man i de fleste tillfeller også få blodfortynnende medisiner.

Frekvenskontroll innebærer medisiner eller kirurgiske inngrep som senker hjertefrekvensen ved å senke farten på de elektriske impulsene gjennom hjertet. Siden den unormale hjerterytmen fremdeles er til stede, har man en risiko for å utvikle blodpropper.

Rytmekontroll innebærer medisiner eller andre teknikker for å få den uregelmessige hjertertymen tilbake til normalrytme. Medisiner som brukes til dette kalles anti-arytmika. De stabiliserer den elektriske aktiviteten i forkammeret (atriet) og forebygger atrieflimmerepisoder.

Medisiner som forebygger blodpropper, såkalt blodfortynnende medisiner, brukes sammen med  frekvens- og rytmekontroll for å redusere risiko for slag. Det finnes også flere ikke-medisinske alternativer, som kateterablasjon, elektrokonvertering og pacemaker.

 

Forfatter

Informasjonen er utarbeidet i samarbeid med professor dr. med. Jan P. Amlie, Oslo Universitetssykehus avd. Rikshospitalet